Skip Navigation Linksหน้าหลัก
 
เมนูโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แนะนำสหกิจศึกษา
  เกี่ยวกับสหกิจ สถานที่ประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ตารางอบรมเตรียมความพร้อม
  รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา
ปฎิทินสหกิจศึกษา
  วันที่/เวลา กิจกรรมต่างของโครงการสหกิจศึกษา
สาขาวิชาที่เข้าร่วม
  สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารสหกิจศึกษา
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
SOCIAL NETWORK
  สามารถติดต่อข่าวสาร ทาง facebook งานสหกิจศึกษา
ระเบียบสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
เข้าสู่ระบบสหกิจ
  สำหรับเจ้าหน้าทีหรือนักศึกษาสหหกิจ
คู่มือกรอกข้อมูลสหกิจศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา จัดเรียงตาม
 
 หัวข้อ
เอกสารประกอบการอบรมสหกิจ ปี 2555
ภาคภูมิ บุญมาภิ Monday, August 27, 2012
ถามตอบ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา