Skip Navigation Linksหน้าหลัก
 
เมนูโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แนะนำสหกิจศึกษา
  เกี่ยวกับสหกิจ สถานที่ประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ตารางอบรมเตรียมความพร้อม
  รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา
ปฎิทินสหกิจศึกษา
  วันที่/เวลา กิจกรรมต่างของโครงการสหกิจศึกษา
สาขาวิชาที่เข้าร่วม
  สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารสหกิจศึกษา
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
SOCIAL NETWORK
  สามารถติดต่อข่าวสาร ทาง facebook งานสหกิจศึกษา
ระเบียบสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
เข้าสู่ระบบสหกิจ
  สำหรับเจ้าหน้าทีหรือนักศึกษาสหหกิจ
   
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา จัดเรียงตาม
 
 หัวข้อ
ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
ชญานิศ ปัญญา Monday, July 23, 2018
รายชื่อผู้ตรวจรูปแบบเทอม 2/2559
ชญานิศ ปัญญา Thursday, April 20, 2017
ปฏิทินสหกิจศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ชญานิศ ปัญญา Thursday, March 24, 2016
รายชื่อผู้ตรวจรูปแบบรายงานสหกิจเทอม 2/2558
ชญานิศ ปัญญา Thursday, March 10, 2016
ตารางอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา 2/2558
ชญานิศ ปัญญา Thursday, August 13, 2015
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา น.ศ. ปี 3
ชญานิศ ปัญญา Friday, April 24, 2015
ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบสหกิจเพื่อทำใบประกาศ
ชญานิศ ปัญญา Wednesday, July 16, 2014
รายชื่อผู้ตรวจเล่มรายงานสหกิจภาคฤดูร้อน
ชญานิศ ปัญญา Monday, July 7, 2014
รายชื่อตอบรับจากบริษัท เทอม 3/2556
ชญานิศ ปัญญา Thursday, March 13, 2014
รายชื่อผู้ตรวจเล่มรายงานสหกิจเทอม 2/2556
ชญานิศ ปัญญา Friday, January 24, 2014
123
ถามตอบ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา