Skip Navigation Linksหน้าหลัก > >เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
 
ประกาศเงื่อนไขการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ลิงค์กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 2564 โดยการอบรมใช้ Microsoft Teams (การถ่ายทอดสด)

ระหว่างวันที่ 7 ,14 ,21 กรกฎาคม วันที่ 4 ,11 ,18 ,25 สิงหาคม วันที่ 8 ,15 ,22 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/e-student/Vichakarn/MyUpload/กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อม 2564.pdf