Skip Navigation Linksหน้าหลัก >>เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ:
USERNAME   : @
PASSWORD   :
STATUS   :
 
 
ข้อแนะนำการใช้ระบบ
 • เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ระบบสนับสนุน โปรแกรม Firefox ในการเปิดใช้งาน สามารถติดตั้งระบบได้จากรูปภาพด้านล่าง

ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ

 • สำหรับ นักศึกษา
  -กรอก USERNAME โดยใส่ MJUตามด้วยรหัสนักศึกษา
  -ใช้ USERNAME, PASSWORD ของห้อง INTERNET แม่โจ้-แพร่
 • นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับ User,Password ติดต่อที่ห้อง Internet มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่
  -ใช้ USERNAME, PASSWORD ของระบบ OUTLOOK
 • มีปัญหาการเข้าระบบ ติดต่อได้ที่เบอร์ 6037,6093
 
แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม ระบบสารสนเทศวิชาการและวิจัย