เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 
 
ทางฝ่ายงานวิชาการและวิจัย เรียนเชิญคณาจารย์ใหม่ และคณาจารย์ที่มีความสนใจ
เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ในวันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกวางมรกต (ห้องวิชาการ)
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนการสอน
สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่