ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน (LMS)
 
 
        ด้วยงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาสำหรับคณาจารย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ของคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ความหลากหลายในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จึงขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศ ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย และ เชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน

สามารถเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศ ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย และดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก!!!

ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินนวัตกรรมการเรียนการสอน (LMS)
  1. ความสมบูรณ์ของเค้าโครงการเรียนการสอน
  2. ความสมบูรณ์ สวยงาม ของสื่อประกอบการเรียนการสอน
  3. การใช้ระบบ LMS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. การนำไปใช้การเรียนการสอนจริง

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 3 รางวัล  รางวัลละ 1,000 บาท

 
เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2556 นี้
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ได้ที่ http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/e-student/ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 

  • ระบุชื่อ-สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชาที่ส่งเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน
  • สามารถส่งผลงาน ได้ที่อีเมล์ boonmapi@phrae.mju.ac.th
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 6019 หรืออีเมลมาที่ boonmapi@phrae.mju.ac.th