วันที่ผลิตข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
 
 
        วันที่เริ่มทำข้อสอบ  11  กุมภาพันธ์ 2556  
    วันสุดท้ายนำข้อสอบเข้าคลัง   20  กุมภาพันธ์ 2556
**โดยดำเนินการผ่านหน้าระบบฝ่ายงานวิชาการและวิจัย   โดยการ login   เข้าจัดการผ่านเมนูการสอบ
หากมีปัญหาในการดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่  โทร.6056 , 6019